Inteligentna fabryka XXI wieku

Tarnów, Hotel Tarnovia S.A., 24 stycznia 2018 

W nowoczesnej fabryce XXI wieku analiza danych z produkcji przebiega w czasie rzeczywistym.
Ludzie, maszyny oraz procesy są ze sobą mocno zintegrowane, co wpływa na elastyczność i wydajność.
Na konferencji zaprezentowano systemy klasy MES, które spełniają założenia technologii przyszłości.

 

Zagadnienia poruszane na konferencji:

 

 • APS - Planowanie produkcji z wykorzystaniem różnych zasobów
  (maszyny, pracownicy, surowce). Możliwość szybkiej reakcji na zmiany planu produkcji;
 • Zarządzanie produkcją dyskretną oraz procesową (recepturową) w branżach m.in.:
  metalowej, maszynowej, automotive, tworzyw sztucznych;
 • MES – Monitorowanie pracy i przestojów maszyn w czasie rzeczywistym, obliczanie
  współczynników OEE;
 • Studium przypadku poprawy organizacji produkcji z wykorzystaniem narzędzi MES,
  SCADA, Andon, CMMS.

 

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele kilkudziesięciu przedsiębiorstw oraz organizacji,
chcących poznać techniki informatyczne wspierające procesy biznesowe, a w szczególności:

 • Prezesi i członkowie zarządów przedsiębiorstw sektora MSP i korporacyjnego;
 • Dyrektorzy pionów merytorycznych, m.in. produkcji, technicznych, utrzymania ruchu, konstrukcyjnych;
 • Kierownicy pionów automatyki i informatyki;
 • Kadra inżynierska: Automatycy, elektrycy, konstruktorzy, mechanicy, programiści;


Infos auf USB-Stick


Fordern Sie weitere Informationen
zu unseren Produkten und Lösungen
per Post auf einem USB-Stick an.


Hier anfragen