PROXIA MES software - tuning pro vaši výrobu!

Pomocí PROXIA MES zlepšovat dodržování lhůt a zvyšovat konkurenceschopnost

 

Automatizační pyramida PROXIA pro optimalizaci vaší výroby.
Automatizační pyramida PROXIA pro optimalizaci vaší výroby.

PROXIA MES zvyšuje tvorbu hodnot ve zpracovatelské/výrobní oblasti za jednotku času. Realizuje se to kratšími optimalizačními dobami (dispečink), automatizovaný sběr strojních dat (MDE), hravě ovládatelným (BDE) sběrem provozních dat a analýzou v reálném čase (Online Monitoring). Kromě toho lze pomocí modulu PROXIA řízení činností kontrolovat účinnost kroků k optimalizaci procesů a dát podnět k zahájení kontinuálního zlepšovacího procesu (KVP).

Váš užitek z použití PROXIA MES

  • Redukce průběžných dob výroby o 55%
  • Snížení dob zavádění dat o 36%
  • Redukce chyb a zmetkovitosti o 22%
  • 67% méně řídicí práce
  • 22% méně přípravných dob
  • Redukce nedokončené výroby o 32%

PROXIA MES představuje moderní koncepci MES, která disponuje nejnovějšími vývoji výrobků. Aktuální vývojové standardy (např. Microsoft Silverlight) zaručují nejvyšší bezpečnostní standardy v prostředí sítě a optimální výkonnost. Modul PROXIA Online Monitoring podporuje moderní technologie webových prohlížečů. Umožňují vizualizaci aktuálních informací kdykoliv a kdekoliv.

Bez rozhraní, systémová struktura odpovídající potřebám, hravá obsluha –
rychlýá návratnost investic (ROI) pro zákazníka

PROXIA MES je použitelný modulárně. Velmi přesné nasazení softwarových modulů zaručuje vytvoření štíhlých systémových a administrativních struktur. Potenciály plýtvání ve zpracovatelském/výrobním procesu jsou cíleně identifikovány a eliminovány. Úspěchy tak lze v co nejkratší době detekovat a využít pro dosažení rychlé návratnosti investic (ROI).